Prawo

Ustawa o ochronie zwierząt

Ustawa o ochronie przyrody

Minimalne warunki utrzymywania zwierząt gospodarskich

Minimalne warunki dla zwierząt wykorzystywanych do celów specjalnych

Wymagania dla prowadzenia schronisk

Wymagania i postepowanie przy utrzymaniu zwierząt gospodarskich

Zmiany w Wymaganiach i postepowaniu przy utrzymaniu zwierząt gospodarskich