Regulamin

1. Strona Znajdy.pl jest serwisem ogłoszeniowo-reklamowym zwanym w dalszej części 'Serwisem',
2. Użytkownik wprowadzając dane do Serwisu, oznajmia tym samym, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem i zgadza się na opisane w nim warunki.
3. Skrypt serwisu stanowi przedmiot prawa autorskiego w rozumieniu przepisów o prawie autorskim.
4. Powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie materiałów zawartych w Serwisie wymaga zgody
właściciela Serwisu (kontakt: kontakt@znajdy.pl).
5. Osoba zamieszczająca ogłoszenie w Serwisie wyraża zgodę na umieszczenie danych w bazie znajdy.pl oraz na ich przetwarzanie zgodnie z celami i zasadami określonymi w regulaminie.
6. Osoba zamieszczająca ogłoszenie w Serwisie wyraża zgodę na przechowywanie IP swojego komputera wraz z czasem logowania.
7. Serwis nie bierze udziału w transakcjach między ogłoszeniodawcą,
a ogłoszeniobiorcą. W przypadku wywiązania się sporu między użytkownikami,
Serwis zastrzega sobie prawo do braku uczestnictwa w nim.
8. Użytkownik może w każdej chwili edytować lub skasować swoje ogłoszenie z pomocą linka aktywacyjnego przesyłanego po zamieszczeniu ogłoszenia w Serwisie.
9. Użytkownik dodając ogłoszenie zobowiązany jest wybrać odpowiednią kategorię.
10. Dopuszcza się ponowne wystawienie ogłoszenia dotyczącego konkretnego zwierzęcia, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od zamieszczenia poprzedniego ogłoszenia.
11. Zamieszczanie bezpłatnych ogłoszeń dozwolone jest jedynie dla osób fizycznych i prawnych przedstawicieli organizacji pozarządowych, których statusowym celem jest ochrona zwierząt.
Ogłoszenia komercyjne zamieszczane w bezpłatnych działach Serwisu będą usuwane.
12. Treść ogłoszenia nie może naruszać norm prawnych, zwyczajowych i etycznych.
13. Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za:
- treść ogłoszeń,
- zamieszczane przez użytkowników dane,
- wykorzystywanie danych zamieszczonych w Serwisie,
- przerwy w działaniu Serwisu oraz wszelkie straty i szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania systemu,
14. Serwis zastrzega sobie prawo do:
- usuwania ogłoszeń łamiących niniejszy regulamin,
- usuwania kont użytkowników łamiących niniejszy regulamin
- wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie,
- przerw w funkcjonowaniu Serwisu,
15. Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay.
- Regulamin Usług i Serwisów SMS.
- Link do formularza służącego do składania reklamacji.